Dotace z MŠMT Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 dotační Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech, který umožňuje sportovním klubům žádat o neinvestiční dotaci přímo na MŠMT.

Žádosti o poskytnutí dotace musí být vyplněny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016. Poté je systém uzavřen.

Dle vyhlášení je oprávněným žadatelem spolek, jehož hlavním předmětem činnosti je v souladu s jeho stanovami sportovní činnost, kterou vykonávaná po dobu nejméně 2 let v den podání žádosti.

Další podmínkou je mít minimálně 12 členů mladších 18 let a vybírat členský příspěvek minimálně 100 Kč na rok.

Obsahové zaměření,
 je výhradně orientováno na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Specifické vymezení,
Podpora je určena výlučně na činnost TJ/SK, tj. na sportovní vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů a asistentů, zdravotní a metodické zabezpečení nemateriální náklady (služby), provozní materiální náklady a nájemné prostor při práci s dětmi a mládeží v TJ/SK. Z programu VIII budou podporovány pouze TJ/SK, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 12 členů mladších 18 let. Sportovní činnost musí být pravidelná v minimálním požadovaném rozsahu 1 x hodina týdně,

Kompletní informace naleznete na webu MŠMT zde

INTRANET-PŘIHLÁŠENÍ

jméno:
heslo:

NOVINKY

nebyl nalezen žádný záznam

KALENDÁŘ AKCÍ

COBRA CUP 2018

10. 3.

PRAHA

Turnaj


Havířovský pohár poomse

11. 3.

Turnaj


Aprílový turnaj 2018

14. 4.

Turnaj


Czech Open Poomsae 2018

12. 5.

Turnaj


KONTAKTY

Český svaz Taekwondo WTF
Zátopkova 100/20, Praha 6

Tel.: +420 604232823

Mail: info@taekwondo-wtf.cz