Rozhovor s prezidentem Českého svazu Taekwondo Bohuslavem Hybrantem, držitelem 5. danu

 

Letos jste byl již počtvrté zvolen prezidentem svazu. Jak vidíte jeho budoucnost?

Velmi pozitivně. Taekwondo se již pevně zapsalo do podvědomí diváků i díky posledním olympijským hrám v roce 2012 a díky profesionalizaci svazu máme dobré vyhlídky do budoucnosti.

Co všechno vaše práce obnáší?

Jak vyplývá ze stanov našeho svazu, jsem jeho statutárním zástupcem a to znamená, že ručím za správný běh svazu. Jeho provázanost na Český olympijský výbor a orgány státní správy. Jedním z mých hlavních úkolů je příprava a vyhodnocování finanční situace svazu, příprava podkladů pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Současně mám na starosti státní reprezentaci kyorugi (olympijská disciplína - zápas), a to z postu předsedy rady reprezentace. Zde je činnost směřována hlavně na kontrolu plnění požadavků nadřízených složek a koordinaci všech tří reprezentačních družstev.

Jak plánujete další rozvoj?

Aktuálně v letošním roce jsem byl iniciátorem rozšíření činnosti výkonného výboru směrem k jednotlivým komisím svazu a zřízení několika nových komisí. Jedná se hlavně o lékařsko-antidopingovou komisi, legislativní komisi a následně jsme posílili činnosti v oblastech médií, propagace, zahraničních vztahů apod. Následně letos poprvé pořádáme mezinárodní turnaj třídy „A-CLASS“, který je nutnou podmínkou pro pořádání mistrovství Evropy, které by se mělo u nás uspořádat v roce 2015.

V rámci vlastního svazu jsme rozšířili činnosti směřující do klubů v České republice formou seminářů a školení trenérů III. a II. třídy i rozhodčích.

Kdy se nějaký český reprezentant nominuje na Olympiádu?

Kvalifikovat se na olympiádu je velice obtížné. Platí dvojí omezení. Maximální počet účastníků z každé země jsou dva muži a dvě ženy, a to pouze v případě, pokud vybojují účast na dvou kvalifikačních turnajích (evropská a světová olympijská kvalifikace). Pouze první tři závodníci z každé kategorie mají zajištěnou letenku na LOH. Protože na LOH jsou pouze 4 váhové kategorie mužů a žen (na MS je to 10 váhových kategorií), je velice pravděpodobné, že se na kvalifikaci mohou potkat dva mistři světa, dva vicemistři … a ani aktuální titul jim nezaručuje účast. I přesto jsme byli na poslední olympiádě pouze krůček od účasti, protože naše závodnice Simona Hradilová byla 1. náhradnicí na základě umístění na evropské kvalifikaci. Účast na LOH 2016 je samozřejmě naším cílem.

Jak často vy sám trénujete?

Já sám už toho moc nenatrénuji, což je úděl mnoha vedoucích oddílů a klubů. Musím dělit čas mezi své svěřence v oddílu, rodinu, zaměstnání apod., a tak mi na vlastní trénink nezbývá moc času. Když budu objektivní, jednou, občas dvakrát týdně 1,5 hodiny taekwondo, jinak samozřejmě nějaká posilovna, bazén apod.

Jak dlouho cvičíte?

Taekwondo od roku 1992, bojové sporty od roku 1982 (karate, aikido, instruktor sebeobrany DIPENSHI)

Jak jste se svazem spokojen? S kluby a trenéry? S jednotlivými výbory a komisemi?

To je těžká otázka. Kdybych byl spokojen, tak by nebylo co zlepšovat. Vážím si všech lidí, kteří dávají taekwondo svůj volný čas a žijí pro něj. Samozřejmě občas něco zaskřípe, ale v České Republice jsme malá rodina, takže se většinou vše bez větších problémů vyřeší. Důležitá je kontinuita a fungování svazu jako celku.

Jak si vede váš oddíl Cobra Dojang Prague a jaké má úspěchy?

Na svůj oddíl jsem velice hrdý. Já mám jednu zásadu, taekwondo děláme proto, aby nás to bavilo, a snažíme se předat našim cvičencům pozitivní energii. Děti si u nás spíše hrají a následně po troškách začínají cvičit taekwondo. Na druhou stranu, je náš oddíl garantem sportovního centra mládeže taekwondo WTF a zde se jedná už o vrcholný trénink špičkových závodníků. V našem klubu si každý najde své místo, ať už se jedná o rekreační cvičení rodičů, sportovní přípravku dětí či profesionální trénink zápasů kyorugi. Já jsem velice vděčný našim trenérům Viktorovi Jankovskému, Petru Šteflovi a Marcele Mikové, kteří se o rozvoj našich žáků starají a i díky nimž patříme mezi největší a nejúspěšnější oddíl v České Republice. Zde musím zmínit, že nám velice pomáhají i rodiče dětí, jak při účastech na turnaji, tak při pořádání turnajů (COBRA CUP, MÁJOVÝ POHÁR, CZECH OPEN, PRAGUE OPEN, CZECH OPEN POOMSE, MIKULÁŠKÝ TURNAJ). Co se týká našich úspěchů, je jich velká řada, včetně umístěních v EXTRALIZE. Vypisovat všechny, na to zde není prostor, proto případného zájemce odkážu na naše stránky www.cobra-dojang.cz.

Proč jste taekwondo začal dělat a co se vám na něm líbí?

V roce, myslím, 1992 jsme s kamarády šli na exhibici taekwondo. Velice se nám líbila, a tak jsme se snažili přihlásit někam do oddílu. Tato exhibice byla exhibice taekwon-do ITF, ale žádný oddíl neměl pro nás místo. Byl velký boom bojových sportů. Nakonec nás přijal Honza Malchárek do svého klubu a následně na prvním tréninku nám sdělil, že se bude jednat o taekwondo WTF a budeme se připravovat na olympiádu. Mě to v té době bylo úplně jedno ITF/WTF, byla tam super parta a to stačilo. Co se mně na taekwondo líbí, nevím, asi jeho dynamika, rychlost, … Jak jsem řekl, pro mě je důležité, že jsem v kolektivu fajn lidí. A to je to, co dělá taekwondo taekwondem.

Jak by měl vypadat správný taekwondista, jak by se měl chovat?

Existuje soupis pravidel, jak by se měl taekwondista chovat, co by měl dělat atd. Já bych to shrnul asi do jednoduché věty: Chovejte se vždy tak, abyste se mohli komukoliv podívat do očí.

Znáte vy osobně někoho, komu taekwondo zásadním způsobem změnilo život?

Asi všem, kteří se věnují trénování, reprezentaci. Protože to jsou ti, kteří, když se podívají do kalendáře, tak si řeknou:“A zase nemáme žádný volný víkend.“

Jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří taekwondo cvičí, a těmi, kteří ne?

Zde by se to dalo položit do dvou rovin. Všeobecně, všichni ti, kteří dělají nějaký sport, jsou vyrovnanější a zároveň cílevědomější, protože vědí, že vše je pouze odříkání a tvrdá příprava, která se může, ale také nemusí převést do úspěchu. Z pohledu taekwondisty, lidé kteří dělají taekwondo, jsou vyrovnanější a nejsou agresivní, protože mají možnost agresi ze sebe dostat na tréninku či závodech.

Změnili se nějak taekwondisté a závodníci za ty roky, co se svazu věnuješ a vedeš jej?

Samozřejmě. To je závislé od vývoje taekwondo. Když jsme začínali, neměli jsme moc zkušeností a snažili jsme se trénovat podle materiálů dovezených ze zahraničí. Závodilo se na parketách, rozhodčí bodovali na praporky či lístečky. Dnes máme elektronické vesty, tatami, testování na FTVS, olympijské kempy, Universiádu…. Taekwondo velice zrychlilo, do zápasu se přidal prvek dodatečných bodů za otočku či kop na hlavu. Takže, se změnili i taekwondisté, museli se přizpůsobit modernímu trendu, tzn. zrychlit, přitvrdit.

Jak vy sám jste se změnil?

Zestárnul jsem. I když díky dětem v oddíle si stále připadám jako jejich vrstevník, fyzicky roky nezastavíte. Je ale pravda, že mě trénování mocně psychiky nabíjí.

Jaké máte v Taekwondo vzory? Koho si vážíte?

Nemám žádný vzor, ale vážím si všech trenérů, kteří dávají do trénování srdce a pomáhají tak růstu nové generace.

Máte čerstvě dceru. Chcete, aby trénovala?

Určitě bych byl rád, aby má dcera dělala nějaký bojový sport a taekwondo WTF je velice vhodné pro děti, ale ten výběr, co bude dělat, nechám na ní, třeba dá přednost hudbě, či tanci. Nechci být ten, kdo jí bude lajnovat život. Moji rodiče to nedělali a já to, doufám, také dělat nebudu.

Proč je Taekwondo pro děti vhodné? Máte pocit, že Taekwondo může prospět například doplněním mužských vzorů, kterých v našem základním školství stále moc není?

Taekwondo díky svému systému všeobecného rozvoje pohybových schopností je velice vhodné jako hlavní či jako doplňkový sport pro mládež. U nás v oddíle cvičí děti již od 5. let. Co se týká mužských vzorů, nevím, ale setkávám se často s případy, kdy mi na trénink chodí děti z rozvedených rodin, a zde někdy suplujeme tu mužskou část ve výchově.

Taekwondo je olympijský sport. Jakou má podporu ze strany státních institucí? Co bychom ještě potřebovali?

U nás je sport podporován velice špatně. Jako ke členovi ekonomické komise ČOV se ke mně dostávají data uvádějící, že jsme finančně podporováni v rámci EU na úrovni Albánie, tedy že na nás jako malý svaz se dostane minimum finančních prostředků. Situace by se zlepšila, kdyby stát podporoval výrazněji olympijské sporty, ale to bohužel neplatí. Zde se přispívá na svazy, které přivezou velké množství medailí, ale již se neřeší jaká je konkurence, kvalita turnaje apod.

Potřebovali bychom, aby stát začal více podporovat sport všeobecně a olympijským sportům se dostalo větší finanční podpory.

Jsou dvě federace Taekwondo? Jaký je v nich rozdíl? Proč se věnujete právě WTF?

Ano, jsou dvě velké federace taekwondo a to ITF(neolympijská) a WTF(olympijská). Jak jsem již v počátku řekl, dostal jsem se k WTF tak trochu náhodou, ale asi to byl osud, který vedl mé kroky, protože bych si dnes vůbec nedokázal představit, že bych dělal něco jiného.

Zásadní rozdíl je v pojetí sportovního zápasu (WTF – plnokontaktní, ITF semi-kontaktní), rozdílů je spousta, ale na druhou stranu technika je v mnoha ohledech velice podobná. Popularita WTF spočívá hlavně v tom, že je dynamičtější a kreativnější a zároveň je olympijskou disciplínou. Tento vrchol taekwondu ITF chybí.

Nicméně, podle aktuálních zpráv se setkali oba presidenti WTF a ITF a domluvili se na vzájemné spolupráci. Přesně to znamená, že zástupce ITF bude moci závodit na turnajích WTF, ale pouze podle pravidel WTF. V tom vidím velký posun ze strany ITF, který by měl ukončit jednostranný zákaz účasti ITF taekwondistů na turnajích WTF a my tento krok vítáme a podporujeme a jsme připraveni být i metodicky nápomocni při uzpůsobení tréninků pro cvičence ITF.

Kam byste odkázal případné zájemce o cvičení taekwodno?

Ať navštíví naše webové stránky www.taekwondo-wtf.cz a vyberou si v databázi klubů ten, který jim bude nejblíže. V případě, že tomu tak nebude a nejbližší oddíl bude příliš daleko, mohou se zájemci obrátit na náš svaz. My jim rádi pomůžeme se začátky a mohou se tak začít věnovat olympijskému sportu taekwondo a cvičit bojové umění.

                                                                             

Autor: Jan K. Novák

Foto: autor

press@taekwondo-wtf.cz

 

Bohuslav Hybrant:

Datum narození: 1968

Technický stupeň: 5. Dan

Klub: SK COBRA DOJANG PRAGUE

Znamení zvěrokruhu: ryby

Doba cvičení taekwondo a ostatních budo:

1982 – 1992: karate

1990 – 1992: aikido

1986 – 1996: DIPENSHI

1992 – dosud: taekwondo

Funkce:

1999 – dosud: Prezidentem Českého svazu Taekwondo WTF

2003 – 2005: Vice Chairman, Marketing Committee WTF

2008 – dosud: Místopředseda pro OLYMPIONISMUS ČUBU

2012 – dosud: Člen Ekonomické komise ČOV

 

NOVINKY

nebyl nalezen žádný záznam

KALENDÁŘ AKCÍ

Seminář kyorugi a poomsae

5. 5.

Semináře a školení


Czech Open Poomsae 2018

12. 5.

Turnaj


Panter Cup 2018

12. 5.

Kalendář akcí


Hirundo Cup

26. 5.

Turnaj


KONTAKTY

Český svaz Taekwondo WTF
Zátopkova 100/20, Praha 6

Tel.: +420 604232823

Mail: info@taekwondo-wtf.cz