Co je Taekwondo

Volně přeloženo znamená umění boje nohou a rukou.
Doslovný překlad z korejštiny je:
Tae - kop, skok nebo úder nohou
Kwon - údery rukou či pěstí
Do - cesta, metoda výuky

 

Co ovlivňuje taekwondo?
Taekwondo je umění, které se vyvíjí v Koreji téměř 20 století. Podstatou Taekwondo je obrana beze zbraně tj. rukama nebo nohama. Všechny pohyby v taekwondo vycházejí z obrany. Neexistuje část lidského těla, která by nemohla být použita na obranu: ruce, prsty, pěsti, klouby, lokty, kolena, nohy, hlava atd. Pravidelným tréninkem se vytváří zdravá rovnováha mezi silou a myšlením. Taekwondo vede nejen k tělesné síle, ale i k disciplinovanému myšlení. Pouze ve spojení těchto dvou prvků se dá získat potřebný klid k zvládnutí prvků sebeobrany.


Taekwondo se skládá z ovládnutí :
- souborných cvičení (poomsae)
- boje (kyorugi)
- přerážení (kyokpa)
- sebeobrany (hosinsul)

Taekwondo poomsae se skládá z kombinací úderů a krytů prováděných nohou či rukou které současně umožňují imaginární boj i s větším počtem protivníků.Taekwondo boj (kyorugi) jsou dva druhy soubojů - volný a řízený

V kyorugi (volném boji) lze používat naučené techniky útoku i obrany v jakékoliv kombinaci dle pravidel sportovního zápasu.

Řízený boj probíhá podle předepsaného schématu. Je vhodný pro trénink a používá se pro prokázání technické vyspělosti. Krom toho se hodí pro demonstrace, protože obranná a útočná technika jsou předem stanoveny, takže i neznalému divákovi ukazují možnosti taekwondo a jeho použití. Tento předem stanovený souboj musí žáci bezpodmínečně dodržet a zvládnout ještě před tím, než jsou připraveni ke svému prvnímu sportovnímu zápasu v kyorugi

Taekwondo je víc než umění pohybu
Taekwondo je fyzikální výraz pro lidskou vůli přežít. Navíc je spojeno s činností, s jejíž pomocí mohou být splněny duševní cíle člověka. V zásadě souvisejí všechny pohyby v taekwondo s pudem sebezáchovy a s vůlí bránit se. S rostoucími potřebami přejímá taekwondo další pozitivní elementy. Ty vedou v konečné fázi k přemožení vlastního ega, čímž tento sport dostává filosofickou dimensi.

Význam duševní
Špatný zdravotní stav brzdí vůli a činnorodost člověka. Taekwondo aktivuje energii ve všech orgánech,působí na svaly a stimuluje mozek, čímž je v největším rozsahu posilována vůle. Pouhé přežívání nečiní člověka šťastným, touží po dobrém obsahu svého života. Proto kultivuje taekwondo vůli spojením tělesných a duševních aktivit.

полотенца

INTRANET-PŘIHLÁŠENÍ

jméno:
heslo:

NOVINKY

nebyl nalezen žádný záznam

KALENDÁŘ AKCÍ

COBRA CUP 2018

10. 3.

PRAHA

Turnaj


Havířovský pohár poomse

11. 3.

Turnaj


Aprílový turnaj 2018

14. 4.

Turnaj


Czech Open Poomsae 2018

12. 5.

Turnaj


KONTAKTY

Český svaz Taekwondo WTF
Zátopkova 100/20, Praha 6

Tel.: +420 604232823

Mail: info@taekwondo-wtf.cz